مجله کودک 332 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 38

نقاشی در چهارخانه کارمند عصبانی! میز یک کارمند عصبانی و بهم ریخته معمولاً پر از مقدار زیادی کاغذ، شلوغ و احتمالاً رایانهای است که از شدت روشن بودن، داغ کرده است! نقاشی کردن چنین حالتی، نوعی کاریکاتور هم به حساب میآید. با یک مربع بزرگ که آن را به نه قسمت مساوی تقسیم کردهایم، کار را آغاز میکنیم. طراحی چشم و صفحهی رایانه را در مربعهای میانی انجام میدهیم. تصویر سر کارمند به همراه ستونی از کاغذهای روی میز او و پایه رایانه را در این مرحله به نقاشی خود اضافه میکنیم. نام جنگنده : گوشاوک کشور سازنده : آمریکا تیپ: آموزشی ناوهای هواپیمابر موتور: رولزرویس حداکثر سرعت: 997 کیلومتر در ساعت تجهیزات : -

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 38