مجله کودک 348 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 6

رود اذان مهران فقیهی بر سر گلدسته ها با د اذان داد باز رفت به محرابِ ابر خواند دو رکعت نماز **** گل به سر شهر زد دست بلند اذان پنجره ای باز شد در دل رنگین کمان **** Ÿنام جادار : سند الوپس Ÿ اندازه : بیش از 12 سانتی متر Ÿ گستردگی : آبهای مناطق گرم Ÿ زیستگاه : اعماق میانی آب Ÿ تغذیه : پلانگتون، سخت پوستان کوچک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 6