مجله کودک 390 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 7

در چادری صمیمی شوق همیشه ماندن آن اضطراب شیرین در وقت شعر خواندن **** عطر کتابخانه با میزهای رنگی آن سقف های کوتاه آویزه های رنگی .... **** آن روزهای سرشار از حرف و شعر و مضمون یادش به خیر، اردو یادش به خیر، کانون Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت مونته نگرو Ÿ قیمت : 5 واحد Ÿ سال انتشار : 1893

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 7