مجله کودک 390 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 12

قطعاتی داریم که به میزان حرارت حساس هستند و مقدار مقاومت آنها تابع حرارت محیط است .از این قطعات هم می توان در ساخت دستگاههایی مانند حرارن سنج های الکترونیکی استفاده کرد. Ÿ من مقاومت ها را دیده ام، چرا روی بدنه آنها را با رنگهای مختلف ، را ه راه نقاشی می کنند؟ نه تنها مقاومت ها بلکه سعی می شود نا تمام قطعات الکترونیکی در ابعاد کوچکی ساخته شوند. هر کدام از این قطعات مشخصات خود را دارند. گاهی روی این قطعات اطلاعات لاتزم نوشته می شود اما روش هایی هم ابداع شده تا به وسیله آنها بتوانیم به راحت ترین شکل پی به مشخصات یک قطعه ببریم. معمولاً مشخصات یک مقاومت توسط نوارهای رنگی که روی بدنه آن کشیده شده نشان داده می شود. هر کدام از آن رنگها دارای یک معنیاست، یک کد است، نحوه چیده شدن آن نوارهای رنگی، مشخصات یک مقاومت را به ما نشان می دهد. Ÿ از دیگر قطعات پر استفاده در مدارهای الکترونیک از دیود هم نام بردید. لطفاً درباره این قطعه هم توضحی دهید؟ دری را در نظر بگیرید که می توانیم از یک طرف آن به طرف دیگر برویم اما نمی توانیم از آن طرف به این طرف بیاییم. دیودها قطعاتی هستند که اجازه می دهند الکترون ها از یک طرف آنها وارد و از طرف دیگر خارج شوند اما مانع این حرکت از طرف دیگر می شوند. این خصلت دیود سبب میشود تا بتوانیم در مدارات الکترونیک برای کاربردهای گوناگونی از این قطعه بهره ببریم. اگر بخواهیم فقط یک مثال از کاربرد دیودها بزنم می توانم به آداپتور که تقریباً همه کودکان با آن آشنا هستند اشاره کنم. در آداپتورها ترانسی وجود دارد که برق Ÿ موضوع تمبر: منظره بوسنی - هرزه گوین ( از ایالات یوگسلاوی) Ÿ قیمت : 3 واحد Ÿ سال انتشار: 1907

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 12