مجله کودک 390 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 32

انتشارات «میرسعیدی فراهانی» داستانی اخلاقی اجتماعی با نام « طعم پرواز» برای بچه های کلاسهای چهارم و پنجم ابتدایی به چاپ رسانده است که نویسندة آن «زهره کیهانی» می باشد. اینکتاب در تیراژ پنج هزار نسخه ، سال گذشته توسط این انتشاراتی به چاپ رسید و اکنون فرصت خوبی است که در روزهای فراغت تابستان با خواندن آن ، اوقات تابستانی خود را پر بار کنید. با هم بخشی از قصهء «طعم پرواز» را می خوانیم. Ÿ موضوع تمبر: صحنه ای از جنگ جهانی دوم Ÿ قیمت : 10 واحد Ÿ سال انتشار: 1943

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 32