مجله کودک 390 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 37

خودت را این قدر مظلوم نشان نده .... منم قهرمان شجاعی که تو را دستگیر کردم. باز هم دشمن جسور دیگری.... این شمشیر تیز بر روی سینه توست . تکان نخور. من حامی مردم فقیر و بیچاره ام . چرا این گونه نگاهم می کنی، مگر با تو نیستم؟ دست هایت را ببر بالا. چه گفتید، مسخره بازی در آورده ام؟! نکند شما هم دلتان می خواهد به سرنوشت مادرجان دچار شوید؟ قلب مادر جان! اصلاً یادم نبود. یعنی چه می شود؟ خدایا کمک کن، من فقط قهرمان بازی میکردم. الان قرصش را با لیوانی آب می آورم. یعنی مادر جان چه برایم گرفته است؟ خدایا شکرت ! به خیر گذشت . مادر جان به فکر من بود و من با یک فیلم ... دلم می خواهد خودم باشم. همان نوه کوچک مادر جان! Ÿ موضوع تمبر: یونیسف ( صندوق کودکان سازمان ملل) Ÿ قیمت : 65 واحد Ÿ سال انتشار: 1993

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 37