مجله کودک 403 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 17

چهارشنبه 22 مهر 25 شوال سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) به صداقت امام صادق (ع) حضرت امام جعفر صادق در عصری زندگی می کرد که آن را یکی از توفانی ترین دوره های تاریخ اسلام می دانند. از یک طرف انقلاب هایی به خونخواهی امام حسین (ع) صورت می گرفت از سوی دیگر حکومت بنی عباس در حال شکل گرفتن و روی کار امدن بود . علاوه بر اینها ، دوران حیات امام صادق (ع) همزمان شده بود با ایجاد و رشد انواع مکتب ها وایدئولوژی های عجیب وغریب که بایستی مکتب اسلام تکلیف خود را با آنها روشن می کرد. دوران امام صادق (ع) در حقیق عصر طلایی دانش و تربیت دانشمندانیاست که هر کدام مشعل علم را به گوشه وکناری می بردند . این حرکت مهم در محضر امام جعفر صادق (ع) صورت میگرفت. امام صادق از این نظر که هر چه می گفت راست و درست بود به امام صادق مشهور بود. Ÿ موضوع تمبر: خدایان هندو (کره جنوبی ) Ÿ قیمت : 9 واحد Ÿ سال انتشار : 1950

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 17