مجله کودک 403 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 19

بقیه جهان در کجاست ! آدمی فهمیده است جهانی که می شناسد فقط چهار درصد از کل ماده و انرژی واقعی و موجود در جهان را تشکیل می دهد .اما دیگر از 96 درصد باقیمانده در هستی وکائنات چیز دیگری نمی داند. آیا بیگانگان فضایی وجود دارند؟ طبق منطق وحساب وکتاب باید دور از چشماما،حیات دیگری هم وجود داشته باشد .انسان فهمینده است که باید حیات به صورت بسیار وسیعی پراکنده شده باشد اما نمی تواند سرنخی از این نوع حیات پیدا کند. این سوالات به همراه پرسشهای دیگر ، نمونه هایی ازرازهای علمی هستند که هنوز بشر به پاسخ درست آنها دست پیدا نکرده است. Ÿ موضوع تمبر: نبرد کره Ÿ قیمت : ندارد Ÿ سال انتشار : 1960

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 19