مجله کودک 403 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 32

«مجید شفیعی » نویسنده ی خوب کودکان و نوجوانان کشورمان ، کتاب قصه ای نوشته است که «ماه پیشانی قصه ی ما » نام دارد وبرای مطالعه بچه های کلاس چهارم و پنجم ابتدایی وحتی اوایل دوره راهنمایی مناسب است . شفیعی ، کتاب خود را براساس افسانه های عامه نوشته است وگفته می شود قرار است نسخه ی انگلیسی این کتاب نیز در کشور انگلستان چاپ ومنتشر شود ، کتاب توسط انتشارات « منادی تربیت » در پنج هزار نسخه چاپ و منتشر شده است . برای آشنایی شما با حال وهوی کتاب ، قسمتی از قصه های ماه پیشانی را انتخاب کرده ایم که با هم میخوانیم. Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری ضد آمریکیی ( کره شمای) Ÿ قیمت : بیست واحد Ÿ سال انتشار : 1969

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 32