مجله کودک 415 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 415 صفحه 4

یک خاطره یک پند ما طرفدار مظلومین روزی وزیر آموزش و پرورش نیکاراگوئه که کشیش هم بود، به ایران آمده بود و گفته بود :" می خواهم پیشوای انقلاب ایران را ببینم." بعد از آنکه او با حضرت امام (س) دیدار کرد و به کشورش بازگکشت، نامه ای برای دفتر حضرت امام فرستاد که در آن نوشته بود:" وقتی من در کوچه های پرپیچ و خم جماران می رفتم، فکر نمی کردم رهبر انقلاب اسلامی ایران، در چنین روستایی، آن هم در آن کوچه های پرپیچ و خم زندگی کند هنگامی که وارد خانه امام شدم، تعجبم بیشتر شد . نزد امام شدم، گفتم که اهل کدام کشوم و کشرو ما در زیر ستم آمریکا بوده است. امام یک جمله ما و دایناسورها شاید هیچ مخلوقی به اندازه دایناسورها، تخیل ما را به خود مشغول نکرده باشد. ما خواسته یا ناخواسته

مجلات دوست کودکانمجله کودک 415صفحه 4