مجله کودک 416 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 20

یکشنبه - بیستم دی ماه - شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر روزی که امیرکبیر گریست سال 1264 قمری، به فرمان امیرکبیر؛ دولت اولین برنامه واکسیناسیون را در سراسر کشور آغاز کرد. در آن برنامه، قرار بود کودکان ایرانی را آبله کوبی کنند تا دچار این بیماری خطرناک نشوند. اما چند روز پس از شروع این کار، به امیرکبیر خبر رسید که مردم از روی ناآگاهی واکسن نمی زنند و تعدادی از رمال ها و خرافه نویس ها نیز در شهر شایعه کرده اند که واکسن زدن باعث راه یافتن شیطان به بدن انسان می شود! دولت هخم برای مقابله با این کار علاوه بر تغذیه مناسب، اسبها نیاز به مراقبت های دانپزشکی هم دارند. و دامپیزشکان باید به صورت دوره ای اسب ها را معاینه کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 20