مجله کودک 416 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 23

اسب های آمریکای شمالی نام اسب : کوارتر ویژگی کلی: اصل نژاد اسب از اسپانیا است اما در قرن 16 به آمریکا آورده شد. رنگ: قهوه ای ، قهوه ای تیره - بلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 23