مجله کودک 416 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 28

ورزش نمی کنم ، زیرا ... بسیاری از مردم از ورزش کردن گریزانند. همه آنها فواید ورزش را به خوبی می دانند با این حال با این کار پرفایده نمی پردازند و علت این موضوع می تواند این موارد باشد: وقت کافی ندارم کار و فعالیت روزانه، درس خواندن زیاد بچه ها و رسیدگی به کارهای خانه از بهانه های رایجی است که افراد از آن استفاده می کنند تا ورزش نکنند. چه نتیجه ای دارد این ورزش؟ بعضی ها به قصد لاغر یا متناسب شدن اندام خود ورزش می کنند اما در کوتاه مدت هیچ نتیجه ای را به چشم خود نمی بینند نه لاغر می شوند و نه در وزنشان متناسب می شود.و شاید این افراد باید از کمک مربی متخصص استفاده کنند. تو ورزش داغون شدم! صدمه دیدن در ورزش دلیل دیگری است که خیلی ها دور ورزش کردن را خط می کشند. آسیب دیدن در ورزش نباید دلیلی برای کنار گذاشتن این کار مفید باشد. شاید تمرینات سبک تر به شما کند تا با ورزش آشتی کنید. خجالت می کشم ورزش کنم! بعضی ها از اینکه در ورزش تازه کار هستند یا بلند نیستند از دستگاهها و ابزار ورشی خوب استفاده کنند. ترس دارند و خجالت می کشند که در جمعی از ورزشکاران حاضر شوند. برا ی غلبه بر این حس، با دوستتان قرار بگذارید تا ورزش را با هم شروع کنید. آپالوسا اسبی وحشی بود که سرخپوستان آنر ا رام نمی کردند. این اسب فشردگی موی زیادی مهم در بدن خود دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 28