مجله کودک 416 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 42

دوست بهای اشتراک مبلغ 000/60 ریال به اشتراک سه ماهه عادی مبلغ 000/144 ریال = اشتراک سه ماهه سفارشی مبلغ 000/120 ریال = اشتراک شش ماهه عادی مبلغ 000/288 = اشتراک شش ماهه سفارشی مبلغ اشتراک را به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره 0102070538002 واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شع بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانگی به نشانی : تهران - چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور اگر تمایل دارید برای دوستانتان در خارج از کشور مجله بگیرید فقط کافی است که با واحد اشتراک و توزیع مجله دوست تماس بگیرید. نشانی : تهران - صندوق پستی 3563-14155 توزیع و امور مشترکین ، محمدرضا ملازاده فکس : 66712211 تلفن : 66706833 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است. فرم اشتراک: نام : .... نام خانوادگی ... تاریخ تولد .... / .../ 13 میزان تحصیلات نشانی : کد پستی : ... تلفن: شروع اشتراک از شماره ... تا شماره ... امضاء دوستان عزیز لطفا قسمت های مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. نام اسب: شتلند ویژگی کلی: از سال 1885 گزارش شده است که این اسب به امریکا آورده شده است. شتلند برای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 42