مجله کودک 417 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 13

رنگ سفید و یا نارنجی است و در اصل یک مخزن بزرگ از سوخت مایع است و دو موشک سفید رنگ که حاوی سوخت جامد هستند. قسمتی که به مدار زمین می رسد مدار گرد است بقیه قسمتها مأموریت دارند تا شتاب لازم را برای اوج گرفتن مدا رگرد فراهم کنند.و دو موشک سوخت جامد که خود دارای موتورهای مجزا هم هستند تقریبا دو دقیقه پس از شروع پرواز مأمورت خود را به اتمام رسانده و از سیستم جدا شده و با چتر به سوی زمین سقوط می کنند. در پروازهای بعدی شاتل می توان مجددا از این دو موشک سوخت جامد استفاده کرد. نام اسب: کریولو ویژگی کلی : از قرن 16 به قاره آمریکا آورده شده در شرایط نامساعد مقاوم است. رنگ: قهوه ای روشن، سر ودم ممکن است قهوه ای تیره باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 13