مجله کودک 417 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 23

نام اسب: تورگ برد ویژگی کلی: شبیه اسب های نژاد عرب و ترک است. دونده و پرسرعت است. رنگ: قهوه ای ، خاکستری تیره، بلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 23