مجله کودک 417 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 24

نام اسب: کلایدس دال ویژگی کلی: سمی پهن و پرقدرت دارد. روحیه هماهنگی جمعی آن با سایر اسب ها بسیار خوب است. رنگ: قهوه ای، خرمایی، بلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 24