مجله کودک 417 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 25

10 اختلاف قلم بردار و بین این 2 تصویر به ظاهر شبیه 10 اختلاف پیدا کن و علامت بزن نام اسب: هاکنی ویژگی کلی: اسبی پرانرژی است.و گردن آن نسبت به اسبهای مشابه کمی بلندتر است. رنگ: رنگ کهر، اما قهوه ای و مشکی رنگ هم دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 25