مجله کودک 417 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 27

"دو بال می خواهم یک آسمان، یک جفت چه قدر تنهایم!" پرنده با خود گفت کو کو، کو ... ساعت را بلند می گویم ولی چه تکراری است کوکو، کوکو ، کویم نسیم می آید دم سحرگاه است زمان این کوکم چه قدر کوتاه است پرنده بالی زد در آسمان گم شد پرید از ساعت ته زمان گم شد نام اسب : شایر ویژگی کلی: ابی آرام، رام شدنی و آماده انجام کارهای سخت است. رنگ : رنگ مشکی خاکستری تیره، با علامت سفید روی پا و پیشانی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 27