مجله کودک 417 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 36

چرا یکی ؟... نوشته : مژگان بابا مرندی امیر محمد لاجورد هادی:" زنگ زدند؟ حامد:" تو دوست داری کی باشد؟" - :" آخ جان ، پدربزرگ! " - :" گوشی را بده به من!" - :" پایتان را بالابگیرید تا ..." -:" کفش تان را در بیاوریم." -:" اگر هر دو پایم را بالا بگیرم که می خورم زمین." -:" چرا یک هدیه؟ -:" تو می گویی مال کیست؟" -: " پچ پچ نکنید!" - :" کت را بده به من!" -: من خودم آویزانش می کنم." -:" هر کاری کنی، هدیه مال منه." -:" کی گفته؟!" احترام بزرگتر هم واجب است." -: برو بابا ، دو دقیقه که ارزش این حرف ها را ندارد." -: به جای این کارها، یک کم آب به من بدهید." -:" برو کنار!" -: لابد چون دو دقیقه بزرگتری؟" -: "بفرمایید!" -:" بفرمایید!" -" اول کدام را بخورم." نام اسب: هافلینگر ویژگی کلی: نژاد اولیه این است از اسبی عربی به نام ال بداوی است. اسبی آرام و دوسدار انسان است. رنگ: بلوطی روشن، قهوه یا روشن، با بال های لخت و نرم است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 36