مجله کودک 417 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 43

نام اسب: فرایشن ویژگی کلی: برادر هم خون اولدن برگ است اسبی پرطاقت ، پرانرژی و قوی است رنگ قهوه ای ، مشکی، بلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 43