مجله کودک 419 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 6

سؤال شد، فرمودند : اگر به وقت و کار کسی لطمه وارد نمیشود، این کار را انجام بدهید. اما فرض کنید، رزمندهای در جبهه جنگ بخواهد اول ظهر به نماز بایستد و دشمن هم رو به رویش باشد. طبعا این رزمنده دلش با نماز اول وقت است ولی این فرصت دست نمیدهد. حضرت امام (س) چند ماه قبل از رحلتشان در جمع خانوادگی خود فرموده بودند: ممکن است شما فرصت این را نداشته باشید که در آن لحظه ی اول وقت نماز بخوانید، یا وضعی داشته باشید که اول وقت نتوانید به نماز بایستید. اما همین که دلتان برای نماز اول وقت تپید، ثواب آن نصیبتان می شود. بیشتر شناخته شد. ولادیمیر اسبی با سر کوچک، گردنی بلند و قوی و پاهایی محکم است. رنگ: بلوطی ، قهوهای و مشکی. اما رنگ ابلق آن هم بیشتر دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 6