مجله کودک 419 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 7

هر چه، هر که، هر کجا مصطفی رحماندوست چکه چکه می چکد قطرههای پاک آب آب میشود بخار زیر نور آفتاب توده بخار آب میرود به آسمان ابر تیره میشود سایهساز و مهربان میکند سوار خود باد، ابر تیره را میبرد دوان دوان تا کنار ابرها تکه تکههای ابر در کنار یکدگر بس بزرگ میشوند پرشکوه و بارور نام اسب: بادیونی ویژگی کلی: اسبی روسی که توسط ژنرال بادیونی در جریان انقلاب روسیه پرورش پیدا کرد. از همان زمان این اسب در ترکیب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 7