مجله کودک 419 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 13

شاتلها دیگر پیر شدهاند امیر محمد لاجورد قسمت آخر "مدار گرد" شاتل فضایی اگر چه اندامی شبیه به یک هواپیما دارد اما دارای قابلیتهایی است که در هیچ هواپیمایی وجوئد ندارد. این وسیله بالاترین ارتفاع پرواز بلند پروازترین هواپیماهای جهان را به سرعت پشت سر گذاشته و خود را به مدار زمین میرساند. در مدار معمولا کف آن رو به فضا و سقف آن رو به زمین و چشمانداز دو پنجره تعبیه شده در سقف کابینش زمین است. از آن بالا، زمین بسیار زیباست، زیبا و خوشرنگ. مدار گرد برای بازگشت به زمین، می چرخد و خود را به حالت معمول یک هواپیما درمی آورد، با سرعتی بیشت ر از بیست برابر سرعت صوت وارد جو زمین شده ودر نهایت چون یک کلایدر، ارام و سطح باند فرود می آید. اما شاتلها دیگر پیر شده اند ... آخرین بخش از گفت و گو با آقای علیرضپا وفا ، کارشناس مهندسی هوافضا و کارشناس ارشد مهندس فضایی را میخوانید: ساخت شاتلهای فضایی هزینههای زیادی در برداشته است، حالا که این هزینهها انجام شده چرا شاتلها را میخواهند کنار بگذارند؟ هر چیزی عمری دارد و مخصوصا سیستمهایی چون وسایل هوافضایی یک عمر مأموریتی نسبتا محدودی دارند. این عمر، مدت زمانی کاملا از پیش تعیین شده است. مثلا وقتی ماهوارهای به مدار زمین فرستاده میشود از قبل مشخص است که این وسیله برای چه مدتی به سرویسدهی خواهد پرداخت. طراحان و مهندسانی که چنین وسایلی میسازند کارشان ابتدا ترجمه و تفسیر نیازمندیهای سفارش دهندگان به نیازمندیهای فنی متناسب با دستاوردهای دانش و بشر و سپس با توجه به امکانات و محدودیتها، ساخت وسیله است که بتواند نام اسب: ترسکی ویژگی کلی: این اسب از آمیزش نوعی اسب عرب برای استفاده در ارتبش روسیه به وجود آمد. نوع قدیمیتر این اسب ، مورد استفاده در قفقاز بود. در حال حاضر سه نوع با تیپ از اسب ترسکی وجود دارد. نوع ظریف، نوع سبک وزن و نوع مخلوط عرب ، ترسکی اسبی آرام و باهوش است و پرشهای فوقالعادهای دارد. رنگ: خاکستری متمایل به نقرهای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 13