مجله کودک 419 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 15

پرواز نکند . غیر از عمر پروازی چیزی به نام سیکل پروازی هم مطرح است که تعداد دفعات پرواز مجاز هر هواپیما را مشخص میکنند . فرض کنید مثلا عمر پروازی یک هواپیما پانزده سال و سیکل پروازیاش بیست هزار بار پرواز کند دیگر اجازه پرواز نخواهد داشت حتی با اینکه بیشتر از دو سال از تاریخ ساختش نگذشته است. و دوباره باز هم با توجه به هزینههای زیادی که صرف ساخت شاتلهای فضایی شده آیا نمیتوان آنها را بازسازی کرد و تا سالهای سال مورد استفاده قرار داد؟ شاتل در وهله اول با هدف کاهش هزینه پرتاب در پس قابلیت استفاده مجدد از سیستم ساخته شد. یعنی وسیلهای که بتواند بارها مورد استفاده قرار گرفته باشند. اینجا بد نیست نگاهی به امار هزینههای این وسیله نقلیه فضایی بیاندازیم. کل هزینههایی که تاکمنون برای مأموریت های شاتل صرف شده حدود 170 میلیارد دلار بوده است. اگر این رقم را تقسیم بر تعداد مأموریتهایی که شاتل تاکنون انجام داده بکنیم میبینیم که هر پرواز شاتل بیشتر از یک میلیارد دلار هزینه دربرداشته است و این رقم کوچکی نیست، مخصوصا اینکه با فناوریهای امروز و با پیشرفتهایی که صورت گرفته اکنون میتوان مأموریتهای فضایی را با صرف هزینههای بسیار کمتری انجام داد. اگر اینطور است پس چرا هنوز از شاتلهای استفاده میکنند؟ مأموریت شاتلها اکنون جزو گرانترین مأموریتهای فضایی محسوب میشوند وچنین چیزی با هدف اصلی ساخت شاتل که کاهش هزینهها بوده بسیار متضاد است . هر کیلوگرم محمولهای که شاتل با خود برده و به مدار میرساند حدود هفتاد هزار دلار تمام میشود و این در حالی است که امروزه موشکهایی وجود دارند که میتوانند مأموریتی را با هزینهای کمتر از بیست هزار دلار انجام دهند. حدود بیست سال پیش با صرف هزینهای حدود سه میلیارد دلار تلسکوپ فضایی هابل به فضا فرستاده شد. تا چند سال دیگر قرار است تلسکوپ جدید به فضا فرستاده نام اسب: اوکراینی ویژگی کلی: این اسب برای کار در مزرعه و حمل و نقل مناسب است . در سوارکاری هم، اسب مناسبی است و حرکت "درساژ" (حرکتی در مسابقات سوارکاری) را هم به خوبی انجام میدهد. اسب اوکراینی حیوانی مقاوم است واز سالهیا قبل از جنگ جهانی دوم، شناسایی شده است. رنگ: بلوطی ، کهر و مشکی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 15