مجله کودک 419 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 24

با محیط است. گردنی قوی و عضلانی دارد چشمان حیوان هم بزرگ و گوشها بلند است. این اسب برای سوارکاری مناسب است. رنگ: سفید یا خاکستری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 24