مجله کودک 419 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 26

پرچم دزد دریایی تکهای از پرچم این دزد دریایی بریده شده است. به نظر شما کدام قطعه در زیر آن مربوط به محل بریده شده است؟ پاسخ سرگرمی شماره گذشته: اژدهای آتشین پیکنیک خانوادگی شده است. اسب عرب یکی از زیباترین اسبهای جهان است. تناسب چهره، اندام و حرکان آن بسیار زیاد است. چشمان بزرگ اسب به چهره حیوان، زیبایی خاصی می دهد. رنگ: رنگهای تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 26