مجله کودک 419 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 27

پاییز پدر ناصر کشاورز بعضی از شبها که مادر میشود بسیار غمگین صورتش مانند دریا میشود پرموج و چین چین تا که من میپرسم از او: "تو چرا غمگینی امشب" چشمه چشمانش از اشک میشود فورا لبالب نام اسب: عرب ویژگی کلی: اسب عرب گردنی بلند و پاهایی عضلانی دارد. از این اسب در تولید نژادهای مختلف اسب در جهان استفاده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 27