مجله کودک 419 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 32

نقاشی کن قلم بردار و شکل بالایی را در خانههای چهارخانهی پایین آن رسم کن. بعد از پایان نقاشی، می توانی آن را به دلخواه رنگآمیزی کنی. تحرک خوب و موی دم بلند از ویژگیهای اسب خزر است. رنگ :ابلق ، خاکستری و بلوطی رنگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 32