مجله کودک 419 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 35

یک چرخ و دو چرخ و نیم چرخی میداد. توی راه، وقتی می آمدی، دلنگ و دلنگ می کردی، باد را ندیدی؟ گوساله گفت:" آسیاب! قربون قد و بالای بلندت شم، یک قد و دو قد و نیم قدت شم. باد رو دیدم، نشسته بود رو بلندی، چی می خورد؟ نون قندی، می گفت: من ارباب هستم و دیگه آسبای را نمی چرخونم، آسیاب گفت:" باد مرا نمیچرخاند؟ چه حرفها! باور نمی کنم! عر عر ... عر عر ... الاغی از راه رسید. آسیاب گفت:" آهای الاغه! قربون عرو عرت شم. یک عر و دو عر و نیم اسبهای شرق دور و استرالیا نام اسب: اسب جاوا ویژگی کلی: اسب جاوا در گروه اسبهای پونی قرار می گیرد. این اسب در اندونزی و جزایر اطراف آن زندگی می کند. در جاوا از این اسب برای حمل ونقل

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 35