مجله کودک 419 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 37

شهرزاد و نذری اربعین متن: مژگان بابا مرندی امیرمحمد لاجورد ... تا کمک در پختن غذا در شستن برنجها کمک میکند و در پاک کردن لوبیا در سرخ کردن گوشت کارهایی را که به او می سپارند به خوبی انجام میدهد. و به همه کمک میکند حتی در شستن ظرفها شهرزاد به این فکر میکرد که امسال چه آرزویی بکند؟ اما سوای آنچه در دل او میگذشت، از قیافهاش معلوم بود که در مغزش خبرهایی است و دارد نقشههایی میکشد. نام اسب: پرزوالسکی ویژگی کلی: منشاء اسب از مغولستان و صحرای گبی است. شخصی به نام کلنل پرزوالسکی ، این اسب را با خود به لهستان برد، این اسب بسیار مهاجم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 37