مجله کودک 419 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 39

نقاشی در چهارخانه خوکچه هندی خوکچه هندی یکی از مخلوقات کوچک خداوند است که انسان از آن در آزمایش های علمی خود بهره می برد. دانشمندان قبل از آنکه دارویی را برای استفاده انسان بسازند، اثرات آن را برای استفاده انسان بسازند. اثرات آن را بر روی جاندارانی مانند خوکچه هندی آزمایش می کنند. یک مستطیل بزرگ رسم می کنیم و آن را به 12 خانه مربع شکل و هم اندازه تقسیم بندی می کنیم. سپس طرح کلی بدن خوکچه هندی را به شکل یک بیضی بزرگ در این مستطیل بزرگ نقاشی می کنیم. در مرحله بعدی، طرح سر خوکچه هندی را به نقاشی خود اضافه می کنیم. نام اسب: اسب سومبا ویژگی کلی : در جزیره ساموا واقع در اقیانوسیه زندگی می کند. منشاء اسب از چین و مغولستان است. د راندونزی از این

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 39