مجله کودک 419 صفحه 44
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 44

می کنند. سر اسب شبیه اسب عرب است. اسب پونی استرالیایی اسبی آرام و مناسب برای سوارکاری بچه هاست. رنگ : سفید و خاکستری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 44