مجله کودک 420 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 420 صفحه 11

به کودک و نوجوان چاپ شده است. اما اینکه مجله ای بخواهد صرفا به طنز و کاریکاتور برای بچه ها بپردازد چیزی بود که برای اولین بار اتفاق می افتاد. در تاریخ مطبوعات دیگران چطور؟ باز هم تا آنجای که من می دانم نه تنها در ایران بلکه در یچ جای دیگری از دنیا هم چنین چیزی تا به حال وجود نداشته است. با توجه به کشورهای زیاد و طبعا نشریات متنوع و گوناگون، آیا چیزی که می گویید بعید نیست؟ ببینید، در سطح جهان مجلات زیادی برای بچه ها به چاپ می رسد. مثلا مجلات و یا حتی کتاب هایی داریم که به جوک اختصاص دارند. یا مجلاتی که در آنها کمیک استریپ به چاپ می رسد. چنین مجلاتی به کمیک استریپ اختصاص داردند و یک مجله طنز محسوب نمی شوند. خلاصه اینکه در بین آن نشریات نمی توان نشریه ای برای بچه ها با قالبی شبیه به یک مجله شامل مجموعه ای از گزارش ، مصاحبه، خبر و غیره پیدا کرد که همه این ها از دریچه و با نگاه طنز آمیز تنظیم و نوشته شده باشند. از صفحه بچه ها سلام در هفته نامه گل آقا می گفتید؟ بله. این دو صفحه شامل کاریکاتور و مطالب طنزی بود که بچه ها می فرستادند. اگر چه این قسمت از هفته نامه گل آقا مختص به بچه ها بود اما در اوایل هر آنچه به دست مسئول این صفحه، خانم پوپک صابری مؤمنی با نام مستعار گل نسا رسید چندان مرتبط با بچه ها نبود و آثاری که بچه ها برایمان می فرستادند بیشتر تحت تأثیر گل آقای بزرگسال بود کم کم موضوعات به سمت مدرسه مدیر، معلم و الدین اوقات فراغت و کلا موارد مرتبط باپه خود بچه ها متمایل شد و آقای صابری به فکر انتشار ویژه نامه افتادند و بعد هم که مجوز انتشار هفته نامه بچه ها گل آقا را گرفتند نوروز 1378 اولین شماره از هفته نامه بچه ها گل آقا به چاپ رسید . قبل از آن و به صورت آزمایشی ضمیمه چند شماره از هفته نامه گل آقا بود و در نوروز 78 منتقل شد و به عنوان اولین هفته نامه طنز و کاریکاتور برای بچه ها آغاز به کار کرد. خیلی از بچه ها به ان علاقه داشتند، چرا پس از سال ها انتشار آن را متوقف کردند؟ مؤسسه گل آقا مؤسسه ای خصوص است و از طرف جایی معروف ترین هرم در ناحیه "جیزه" مصر قرار دارد. این هرم بلندترین هرم از اهرام سه گانه است و برای آرامگاه "خئوس" فرعون مصر؛ ساخته شد. ارتفاع هرم 147 متر بود . اما اکنون به 140 متر کاهش پیدا کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 420صفحه 11