مجله کودک 420 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 420 صفحه 30

گروه E: هلند، دانمارک، ژاپن، کامرون هلند - دانمارک - ژوهانسبورک - دوشنبه 24 خرداد 89 - ساعت 15 به وقت تهران ژاپن - کامرون - مانگویانگ - دوشنبه 24 خرداد 89 ، ساعت 30/17 به وقت تهران هلند - ژاپن - دوربان - شنبه 29 خرداد89 - ساعت 22 به وقت تهران دانمارک - ژاپن - روشتنبورگ - پنج شنبه 3 تیر 89 - ساعت 22 به وقت تهران کامرون - هلند - کیپ تاون - پنج شنبه 3 تیر 89 - ساعت 22 به وقت تهران گروه F: ایتالیا - پاراگوئه - نیوزیلند - اسلواکی ایتالیا - پاراگوئه - کیپ تاون - دوشنبه 24 خرداد 89 - ساعت 22 به وقت تهران نیوزیلند - اسلواکی - روشتنبرگ - سه شنبه 25 خرداد 89 - ساعت 15 به وقت تهران اسلواکی - پاراگوئه - مانگویانگ - یک شنبه 30 خرداد 89 - ساعت 30/17 به وقت تهران اسولواکی - ایتالیا - ژوهانسبورگ - پنج شنبه 3 تیر 89 - ساعت 30/17 به وقت تهران پاراگوئه - نیوزیلند - پولوکوانه - پنج شنبه 3 تیر 89 - ساعت 30/17 به وقت ایران در کولیرپزلیوم ، بین 50 تا 73 هزار نفر از راه هشتاد در ورودی وارد می شدند و نبرد گلادیاتورها با حیوانات وحشی را تماشا می کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 420صفحه 30