مجله کودک 420 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 420 صفحه 35

جلوتر برود. از رفتن بازماند و مثل مرغی در دام، نقس نفس می زد و قلبش داشت از جا گنده می شد. سرباز هم دست کمی از او نداشت. چند لحظه ای مکث کرد تا نفس جا بیاید. سپس او را کشان کشان به طرف استوار برد.و نزدیک استوار که رسیدند؛ یک پس گردنی به او زد و هلش داد طرف استوار پسر گفت: چرا می زنی؟" استوار گفت :"بلبل زبانم که هستی!" پسر گفت:" مگر من چه کار کردم؟" استوار گفت:" برای چی رو دیوار شعار می نویسی؟" پسر گفت:" من ؟ من کی شعار نوشتم؟" استوار گفت:" خیلی رو داری! حالا معلوم می شود." ... قسمتی از داستان جذاب دروازه تمدن از کتاب دستهای رنگی را خواندید. داستان کامل را در کتاب که به بهای 210 تومان چاپ و منتشر شده است بخوانید. برج معروف پیزا در ایتالیا 55 متر ارتفاع دارد. این بنا در سال 1173 ساخته شد اما پس از مدتی به اندازه 4/4 متر از مسیر اصلی خود منحرف و کج شد و سپس به همان حالت باقی ماند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 420صفحه 35