مجله کودک 425 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 425 صفحه 5

به نزد امام رفتند و جریان روستا و احتیاج آن به مسجد و شرط دو مالک را بازگو کردند . بالاخره حضرت امام آماده رفتن شدند. ایشان پس از ورود به روستا ، ابتدا به مسجد قدیمی ده تشریف بردند و کلنگ مسجد جدید را همان جا زدند . هنگامی که برای زدن کلنگ مسجد از میان جلسه ای که تشکیل شده بود برخاستند تا بروند . به طرف جوانی که در کنار من نشسته بود آمدند . اندکی مکث کردند و آهسته چیزی به او گفتند. الان به یاد ندارم که خودم صحبت امام را شنیدم یا بعد از آن جوان پرسیدم در هر صورت امام به آن جوان فرمودند : این انگشتری که دستت است ، اگر انگشتر طلاست بیرون بیاور. این نکته ، توجه امام را به مسایل و وظایف شرعی خودشان می رساند _______________ نام : درخت فندق ویژگی کلی : ارتفاع تا 10 متر - پوست قهوه ای روشن محل اصلی رشد: از انگلستان تا اروپا و آسیا . میوه درخت خوراکی است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 425صفحه 5