مجله کودک 425 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 425 صفحه 14

اسپری گران قیمت پغور قاطی طاهری ایبد قسمت چهارم پغور قاطی می خواست از خانه برود بیرون . اسپری اش ار برداشت پیس پیس زد به لباسش . بعد هم اسپری را پرت کرد روی میز . اسپری تالاپی افتاد پایین و کف اتاق قل خورد . تمام تنش درد گرفت و بفهمی نفهمی کمرش قلپ برداشته بود. کار هر روز پغور قاطی همین بود . اسپری خیلی از دستش ناراحت شد . پغور قاطی بی خیال راه افتاد و از خانه رفت بیرن . اسپری داشت زیر لب بد و بیراه می گفت که چشمش به دستشویی افتاد . حشره کش گوشه روشویی نشسته بود و درزهای در و سوراخ های دیوار را نگاه می کرد . پغور قاطی کمتر سراغ حشره کش می رفت . اسپری آه کشید . بوی عطرش همه جا پیچید . ناگهان فکری به کله ی اسپری زد . به حشره کش گفت: همکارعزیز حاضری چند روزی جات رو بامن عوض کنی ؟ حشره کش چرخی زد و گفت :چی ؟ چیکار کنم؟ جام رو با تو عوض کنم؟ اسپری گفت امتحانش که ضرر نداره. حشره کش گفت : خب باید ببینم این کار چه سودی برای من داره؟ اسپری بهش برخورد هرچه بود اسپری ، یک اسپری خوشبوی گران قیمت بود وحشره کش ، یک حشره کش. اما اسپری آن قدر از دست پغورقاطی حرصش درآمده بود که حرف حشره کش را نادیده گرفت . اسپری گفت :«خب این جوری چند روزی از دست اون هوای بوگندوی دستشویی راحت می شی.» حشره کش گفت:«خب خیلی وقته که من هیچ کاری نکردم و همین جوری اینجا _______________________ نام : درخت بلوط کاجی ویژگی کلی : ارتفاع تا 25 متر - پوست صاف وخاکستری محل اصلی رشد: شمال آمریکا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 425صفحه 14