مجله کودک 425 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 425 صفحه 15

نشستم راستش خیلی هم بدم نمی آد شغلم رو عوض کنم . این سوسکا بدجوری می رن رو اعصابم . هی جلوی چشمم رژه می رن و بهم پوزلبخند می زنن . انگار نه انگار که من حشره کشم ! چرا؟ چون پغور قاطی تنبلی اش می آد، وقتی سوسک می بینه منو بهشون بزنه » اسپری با خوشحالی گفت : پس با این حساب موافقی دیگه. _______________________ نام : درخت زیرفون (برگ بزرگ) ویژگی کلی : ارتفاع 20 تا 40 متر - برگها قلبی شکل محل اصلی رشد: اروپا و آسیای میانه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 425صفحه 15