مجله کودک 425 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 425 صفحه 21

نام : درخت انجیر ویژگی کلی : ارتفاع تا 15 متر - برگها 3 یا 5 بخشی محل اصلی رشد:غرب آسیا مدیترانه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 425صفحه 21