مجله کودک 426 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 426 صفحه 8

قصه های زندگی امام خمینی یک سیخ کباب یا خوردن میز؟! در سال 56، یک بار امام بیمار شد و مدّتی در بیمارستان بستری بود. در یکی از آن روزها، دکتر عارفی، پزشک معالج امام، به خدمتکار مخصوص امام گفت: «برو به امام بگو: شما باید روزی یک سیخ کباب بخورید!» خدمتکار زود رفت و این پیام را به امام رساند. امام در پاسخ گفت: نه، من نمیخورم!» خدمتکار برگشت و به دکتر عارفی گفت: «پیغام شما را رساندم. ولی آقا فرمودند: «نمیخورم.» دکتر گفت: «برو به آقا بگو به خاطر این که کمتر دارو بخورید، باید این یک سیخ کباب را میل کنید!» قاصد،این پیغام را هم رساند، ولی باز امام فرمود: «نمیخورم!» وتقی که قاصد، جواب امام را به دکتر رساند، سری تکان داد و گفت: «برو به Ÿ نام: درخت بادام Ÿ ویژگی کلی: ارتفاع تا 10 متر، میوه با روکش سبز که مغز آن خوراکی است Ÿ محل اصلی رشد: جنوب غرب اروپا- شمال افریقا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 426صفحه 8