مجله کودک 427 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 15

قوطی رنگ گفت: «آره، ما دوتامون تو یه ادارهایم. این آقای پغور قاطی همین جوری منو برداشته و با خودش آورده خونه. نمیفهمم این کارش یعنی چی؟ من که مال اینجا نیستم، الآن آبدارچی ادارهمون داره دربهدر دنبال من میگرده.» شیشهی شامپو گفت: «تو چه جور همکاری هستی که هنوز این پغور قاطی رو نشناختی؟» قوطی رنگ گفت: «حالا دیگه شناختمش. دلم میخواد بلایی سرش بیارم که مرغای آسمون به حالش گریه کنن.» بعد فکری کرد و گفت: «ببینم دوست عزیز، جات رو با من عوض میکنی؟ البته اگر از نظر تو اشکالی نداره و مشکلی برات پیش نمیآد؟» شیشهی شامپو گفت: «ای بابا تو این خونه همه با هم جا عوض میکنن. اصلاً اینجا هیشکی به هیشکی نیست.» قوطی رنگ گفت: «پس از نظر تو اشکالی نداره؟» شیشهی شامپو از روی سر جا لیفی پرید و پایین و رفت کنار تی و گفت: «شما بفرما بالا.» قوطی رنگ پرید سر جای شامپو. * * * پغور قاطی از اداره آمد خانه. با خوشحالی رفت توی حمام. قلم مو و قوطی رنگ یعنی شیشهی شامپو را برداشت و رفت تا در و پنجرهی خانه را رنگ بزند. رنگ را خالی کرد توی یک سینی و قلممو را توی آن زد و کشید روی در؛ بالا به پایین، هوندا F 600 CBR یکی از تفاوتهای این موتورسیکلت با 600 CBR، سبکی وزن آن است. در این موتورسیکلت از آلومینیوم استفاده بیشتری شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 15