مجله کودک 428 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 11

Õ گفتید رشته معماری را آگاهانه انتخاب کردید، به نظر نمیرسد این رشته چندان مناسب خانم ها باشد. اتفاقاً هست. طراحی یک بناکاری است که میتواند با روحیه خانمها کاملاًسازگار باشد. کار ظریف است و نیاز به حوصله زیاد دارد. من خیلی زود برای آینده خود تصمیم گرفتم و از شدت علاقهای که به رشته معماری داشتم در دوره دبیرستان وارد رشته ریاضی شدم و این رشته را صرفاً به این خاطر انتخاب کردم که بتوانم در نهایت یک معمار شوم. تصمیم برای معمار شدن را همان موقع گرفته بودم. البته از طرفی حرف شما هم میتواند درست باشد چرا که در قسمت کارهای اجرایی، معماری کاری تقریباً مردانه میشود. با کارگران ساختمانی سروکار دارید و باید از ساختمانی بالا بروید که هنوز خیلی به تکمیلشدنش باقی مانده است. به جای پله باید از چند آجر روی هم گذاشته شده عبور کنید و گاهی مثلاً باید از روی یک تیرچه رد شوید. چنین چیزهایی ممکن است برای یک معمار خانم کمی سخت باشد اما از بخش کارهای اجرایی که بگذریم همانطور که اشاره کردم خانمها در بخشهای دیگر معماری مانند طراحی بنا بسیار موفق عمل میکنند. Õ بنایی که آن را یک معمار خانم یا بنایی که آن را یک معمار آقا ساخته است، به نظر شما کدام بنا بهتر است؟ خیلی قاطعانه به اینطور سوالات قاطعانه نمیتوان جواب داد اما اگر بخواهم به طور خیلی کلی یک جواب بدهم میتوانم بگویم بنایی که مردان میسازند مستحکمتر و بنایی که خانمها میسازند قشنگتر و احساسیتر است. خانمها به ریزهکاریها توجه زیادی نشان میدهند و همین سبب تا بنایی که آنها میسازند زیباتر باشد. Õ معماری و زیبایی، آدمها خیلی دوست دارند در خانههایی زندگی کنند که علاوه بر استحکام، زیبا هم باشد. برای معمار شدن دروس هنری را هم باید آموخت؟ رشته معماری دارای گرایشهای مختلفی است. معماری با گرایش مدیریت درواقع مدیریت کارهای پروژه را برعهده دارد. مثلاً وقتی بنایی ساخته میشود مدیریت میکنند تا ببینند با توجه به شهری که این بنا قرار است در آنجا ساخته شود چه نوع مصالح و چه اسکلتبندیای مناسب است، کدام دیوار باید نازک و کدام دیوار باید ضخیم باشد و روی ساخت قسمتهای مختلف ساختمان نظارت میکنند. معماری با گرایش سازه روی مواردی چون شیوه اسکلتبندی ساختمان، مقاومتی که باید ساختمان دربرابر زلزله و سایر عرصه ساخت موتورسیکلتهای قدرتمند اعلام کرد. این موتورسیکلت به صورت 4 سیلندر ساخته شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 11