مجله کودک 428 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 28

لباس تیمهای ملی فوتبال اسپانیای قرمزپوش اسپانیاییها عقیده دارند که در گذشتههای دور، پادشاه این کشور، دستهای خونین خود را بر سپر زرد رنگی کشید و طرحی که بهوجود آمد، بعدها به عنوان پرچم مورد استفاده قرار گرفت. پیراهن اصلی تیم ملی اسپانیا هم دقیقاً براساس پرچم این کشور است. یعنی پیراهن اصلی تیم رنگ قرمز و پیراهن دوم زرد رنگ است. هوندا 11ـ X طراحی کلاسیک موتورسیکلت هوندا. این طراحی شباهت زیادی به موتورهای هارلی دیوید سون

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 28