مجله کودک 428 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 30

الجزایریهای سبزپوش هنگامی که الجزایریها برای استقلال خود از فرانسه میجنگیدند، از پرچمی استفاده میکردند که نیمه راست آن سفید و نیمه چپ آن سبز رنگ بود. هلال ماه و ستاره قرمز رنگ هم در میان پرچم دیده میشد. پس از استقلال الجزایر، این ترکیب و رنگ در پرچم کشور مورد استفاده قرار گرفت و تیم ملی فوتبال الجزایر نیز این رنگ را برای لباس خود برگزید. البته لباس اول تیم رنگ سبز است و رنگ دوم آن سفید. نمای پشت ترمزهای عقب با 3 پیستون «نایسین» عمل میکند که پیشرفتهترین نوع ترمز در موتورسیکلت است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 30