مجله کودک 428 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 13

به عبارتی تا پایان کار هم میتواند حضور داشته باشد. یعنی به تنهایی میتوانید یک بنای بزرگ را به اتمام برسانید؟ بنایی که یک معمار طراحی میکند از لحاظ سازه کاملاً تضمین شده نیست پس مهندس سازه باید آنچه که معمار انجام داده است را بررسی کند و در صورت لزوم تغییراتی در آن ایجاد کند. ممکن است شما طرحی از یک بنا بکشید و مهندس سازه آن را کلاً رد کند؟ بله ممکن است. پس میبینید که یک معمار باید از دانش مهندسی سازه نیز مطلع باشد. با آنچه فرا گرفتهایم وقتی اقدام به طراحی یک بنا میکنیم. مثلاً میدانیم که این بنا به چند ستون و با چه ابعادی نیاز دارد و این ستونها باید در کدام قسمتها قرار بگیرند. براساس اطلاعاتی از این دست یک بنا را طراحی میکنیم اما بههرحال محاسبات نهایی چنین مواردی توسط مهندسین رشته عمران صورت میگیرد و آنها مثلاً ممکن است جای یک چند تا از ستونها را مقداری جابهجا کنند. تمام سعی خود را میکنیم که بنایی معقول طراحی کنیم که از لحاظ سازه مشکلی نداشته باشد. از نظر ما طرحی که یک معمار میدهد زمانی مطلوب است که وقتی آن را به دست مهندس سازه میسپارد تا سازهاش را مشخص کند بیشتر از هفت درصد تغییر نکند. به همین ترتیب ما دروسی در ارتباط با تاسیسات الکتریکی و مکانیکی هم فراگرفتهایم. عموماً چهار تخصص با هم جمع شده و طرحی کامل از ساخت یک بنا را میسازند. بنا توسط معمار طراحی میشود و سازهاش توسط مهندس سازه مشخص میشود. شخص دیگری که تسلط و دانش کافی در زمینه تاسیسات الکتریکی دارد، سیمکشیهای برق، تلفن، آیفون و... را طراحی میکند و یک مهندس مکانیک هم طراحی تاسیسات مکانیکی مانند لولههای آب و فاضلاب را برعهده میگیرد. همه این کارها به صورت نقشه انجام میشود و از تلفیق این نقشهها با هم، طراحی ساخت یک بنا کامل میشود. نمای روبرو چراغ جلو به شکل کلاسیک و قدیمی آن ساخته شده بود

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 13