مجله کودک 472 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 472 صفحه 8

قصّههای زندگی امام خمینی این همه پرتقال؟! این قصه را خانم «مرضیه حدیدهچی»، خدمتکار خانهی امام نقل میکند: زمانی که در دهکدهی «نوفل لوشاتو» پاریس بودیم، یک روز پرتقالهای خوبی دیدم که به قیمت ارزان میفروختند. خوشحال شدم و دو کیلو از آن خریدم. چون هوا خنک بود، با خودم گفتم: این پرتقالها تر و تازه میمانند و تا چند روز پرتقال خواهیم داشت. امام، تا پرتقالها را دید، تعجب کرد و پرسید: «این همه پرتقال برای چیست؟!» من برای این که از کار خودم دفاع کنم، گفتم: «پرتقال در بازار ارزان بود، برای چند روز خریدم.» امام شوروی ها (روسیه فعلی) براساس طرحی از خودروی فیات ساخت ایتالیا، شروع به طراحی و ساخت خودروی مورد نظر خود کردند. خودروی «لادا» یکی از ارزان قیمت ترین خودروها پس از جنگ دوم جهانی بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 472صفحه 8