گزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی (س) در رابطه با مستضعفان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

گزیده ای از بیانات حضرت امام خمینی (س) در رابطه با مستضعفان

گزیده‌ای از بیانات حضرت امام

خمینی(س) در رابطه با مستضعفان

‏□ اسلام در فکر کارمندان و کارگران و در فکر مستضعفین بیشتر است تا فکر دیگری (26 / 1 / 58)‏

‏□ پیغمبر اکرم(ص) از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد. (26 / 2 / 58)‏

‏□ نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. آنهایی که امروز برای استفاده نامشروع می‌خواهند سر این سفره بنشینند کجا بودند آن روز که مستضعفین خون خود را می‌دادند. (26 / 2 / 58)‏

‏□ ما همه جزء مستضعفین هستیم، یعنی ما که اشخاصی بودیم که ابرقدرتها ما را ضعیف می‌شمردند، ما را هیچ می‌دانستند، ما می‌خواهیم از این جهت بیرون بیاییم. (29 / 2 / 58)‏

‏□ اسلام برای مستضعفین آمده است و اوّل نظرش به آنهاست. (28 / 3 / 58)‏

‏□ این مستضعفین بودند که از میان آنها یکی پا می‌شد و خداوند انتخاب می‌کرد و بر ضد مستکبرین قیام می‌کردند. (30 / 4 / 58)‏

‏□ طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنند. (20 / 6 / 59)‏

‏□ این انقلاب مهم اسلامی رهین کوششهای این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشین، طبقه‌ای که این نهضت را به ثمر رساند و توقعی همه نداشت. (16 / 1 / 60)‏

‏□ این طبقه عزیز محروم که در ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی نمی‌خواهد و ما همه رهین منت شما هستیم و اگر لایق باشیم، خدمتگزار شما. (16 / 1 / 60)‏

‏□ من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی که مخالفین اسلام برای اسلام می‌خواهند پیش بیاورند هشدار می‌دهم که باید هر چه این قضایا و این خرابکاریها حجمش زیاد می‌شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان بیشتر بشود. (10 / 6 / 60)‏

‏□ همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است یا خصوصاً از این مستضعفین، آن بالاییها به مردم کاری ندارند. (23 / 8 / 60)‏

‎ ‎