مجله کودک 493 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 35

کنم!» برزو گفت: «این چه حرفیه؟!» اولاً که آدم باید از کار کردن لذت ببرد دوماً ما با هم شریک هستیم پس هر چه پیدا میکنیم باز شریک هستیم.» زیرک با خوشحالی گفت: «تو واقعاً آدم خوبی هستی!... راستی اگر این سکهها را به شهر ببریم همه میفهمند که ما گنجی پیدا کردهایم، بهتر است که کوزه را داخل تنهی این درخت بگذاریم و خودمان به شهر برویم. هر وقت نیاز داشتیم میآییم و قدری از آن برمیداریم!» سوراخ درخت آنقدر بزرگ بود که یک نفر میتوانست داخل آن بنشیند. برزو قبول کرد. و کوزه را داخل تنهی درخت پنهان کردند. سپس خوشحال و خندان به شهرشان برگشتند... مجموعه 12 جلدی قصههای شیرین کلیله و دمنه به بهای هر جلد 600 تومان توسط نشر خانه هنر چاپ و منتشر شده است. فصل مصرف میکنند. این سبزی کبد را تقویت میکند و نمیگذارد چربیها در آن جمع شوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 35