مجله کودک 493 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 38

فنآوری روز دنیای درون رایانه سام سرمدی هفته گذشته برایتان نوشتیم که قصد داریم شما را با رایانه، مبانی و اصول آن بیشتر آشنا کنیم. در دنیای امروز آشنایی با رایانه و دنیای درون آن از ضروریات زندگی است. داده به هر نوع اطلاعات اولیهای که به رایانه میدهیم، داده یا «دیتا» میگویند. دادهها به همین شکل اولیه قابل استفاده در رایانه نیستند و باید توسط بخشی در رایانه مورد «پردازش» قرار گیرند. گفته میشود مصرف مارچوبه سبب تقویت بینایی میشود. مارچوبه خوب باید ساقههایی سبز روشن داشته باشد. شاخهها راست و نرم باشند و جوانههای آن نباید از هم باز شده باشند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 38